Dagens indlæg & oplæg:

Vi havde 2 spændende oplæg på programmet:

Et udsnit af de mange fremmødte til eftermiddagens oplæg om 'Skolevægring'
​Foto: Jane Jensen

'Autisme & Aldring'

Et oplæg om hvilke tanker Specialområdet Autisme sammen med 5 autismetilbud i et videnskabeligt netværk/ udviklingsprojekt har gjort sig omkring de pædagogiske og fysiske rammer til personer med autisme, når de når den 3. alder.

I efteråret 2014 indviede Specialområdet Autisme (i tilknytning til Hinnerup Kollegiet ved Aarhus) botilbuddet 'Seniorhuset' til 4 ældre beboere med ASF - den første af sin art i Danmark.

Anny Aarup, som er leder af Seniorhuset, fortalte om dette spændende projekt og hvilke erfaringer, Specialområdet Autisme har gjort sig i denne forbindelse.

Kreds Midtvest afholdte vores årlige heldagsarrangement for fejring af Verdens Autismedag på vores gård Langvadbjerg fredag den 6. april 2018 kl. 9.00 - 14.30.


Der var i løbet af dagen ca. 50 - 55 gæster. 

Vi havde flaget oppe i højt solskin, og parkeringspladsen var godt fyldt op :-)).


Vi takker for den store opbakning fra både vore medlemmer, fagfolk og andre interesserede.


Velkommen til Kreds MidtVest

- Lokalafdeling for Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner under Landsforeningen Autisme

Verdens Autismedag ​den 6. april 2018

Kreds MidtVest

Signe Mathiesen, som er psykolog og Ph.d. studerende, holdt et oplæg om, hvad det kan skyldes, og hvad vi kan gøre for at mindske skolevægring.

'Skolevægring & Autisme'

Vi bliver i tiltagende grad kontaktet af både forældre og fagpersoner omkring skolevægrings-problematikker. Der er en klar tildens til, at flere børn og unge med autisme bliver stressede, angste, depressive og oftere isolerer sig derhjemme end tidligere.


​Struers borgmester Niels Viggo Lynghøj startede dagen med et korte indlæg.

Herefter fortalte formand, Søren Dalgaard, kort om Kreds MidtVests arbejde med at forbedre levevilkårene for mennesker med autisme og deres pårørende.