Velkommen til Kreds MidtVest

- Lokalafdeling for Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner under Landsforeningen Autisme

Kreds MidtVest udbyder i samarbejde med Autismecenter Vest heldagskurset

"Søskende & Bedsteforældre Kursus"


Lørdag den 22. februar 2020 kl. 9.00 - 15.30


som afholdes på vores kursusejendom Langvadbjerg med adressen,

Ringkøbingvej 108 A, Snejbjerg, 7400 Herning.

Sted

Langvadbjerg

Ringkøbingvej 108 A

7400 Herning


Pris

600,- kr. pr. deltager,

som dækker kursus, kursusmaterialer, forplejning og drikkevarer hele dagen.


Tilmelding

Tilmeldingen er bindende og foregår efter "først til mølle" princippet.

Sidste fristDen 16. februar 2020Ved spørgsmål kontakt

Koordinator

Jane Jensen

Mobil: 5311 3149

Mail:   jj@autismecentervest.dk

Ideer til:

 • Hvordan man kan tackle at have en bror/søster med autisme.
 • Hvordan man kan få mere viden om ens brors/søsters diagnose.
 • Ideer til hvordan man kan fortælle andre om det at have en bror/søster, der er anderledes.

Søskende & Bedsteforældre Kursus


​Målgruppe:

 • Bedsteforældre til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og beslægtede tilstande.
 • Ældre søskende fra 14 år og opefter (herunder voksne) til børn, unge og voksne med ASF.
 • Yngre søskende fra 9 - 13 år til børn, unge og voksne med ASF.


Søskendegruppen inddeles efter alder således, at de yngste (9-13 år) er sammen med en af autismekonsulenterne, og de ældste (fra 14 år) ”følger” bedsteforældrenes program.Formål:

Barnet/ den unge med ASF og dets forældre har oftest hovedrollen i det brogede og udfordrende hverdagsliv, der udspiller sig omkring et liv med en diagnose indenfor autismespektret.

Vi sætter her fokus på nogle af de øvrige medlemmer i familien - nemlig bedsteforældrene og søskende.Undervisere:

Bedsteforældre & ældre søskende: Autismekonsulent Lone Steengaard

Yngre søskende under 14. år: Autismekonsulent Charlotte Rasmussen.Indhold:


GRUPPE 1 - Yngre søskende (9 -13 år):

​Kurset tager udgangspunkt i de emner deltagerne måtte ønske og kan eksempelvis omhandle, hvordan det påvirker mig at have en bror/søster med autisme og dialog om oplevelser i forhold til ens bror/søster omkring kan det være:


Følelser som:

 • Vrede
 • Irritation
 • Kærlighed
 • Bekymring
 • Stolthed
 • Ansvarlighed
 • Flovhed
 • Jalousi
 • konflikter mv.GRUPPE II - Bedsteforældre & Ældre søskende:

Formålet er at give bedsteforældre og unge/voksne søskende grundlæggende informationer om de styrker og vanskeligheder, der typisk relateres til diagnoser indenfor det autistiske spektrum.

Karin Bakmand kommer både ind på bedsteforældre- og søskende-rollen i oplægget, som blandt andet. tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:.


 • Hvad er autisme?
 • Hvilken indflydelse har det på barnet/ den unge med autisme diagnosen?
 • Hvad har børn og unge med autisme svært ved, når de er sammen med andre?
 • Hvad kan man gøre, så det bliver rart at være sammen med børn og unge med autisme?
 • Hvordan kan man fortælle andre om diagnosen?
 • Og hvor kan man få mere viden?
Se også printbar 'Invitation', program og kørselsvejledning i kolonnen til højre.