Velkommen til Kreds Midtvest

- Lokalafdeling for Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner under Landsforeningen Autisme

Kreds MidtVest udbyder i samarbejde med Autismecenter Vest heldagskurset

"Søskende & Bedsteforældre Kursus"


Lørdag den 30. marts 2019 kl. 9.00 - 15.30


som afholdes på vores kursusejendom Langvadbjerg med adressen,

Ringkøbingvej 108 A, Snejbjerg, 7400 Herning.

Se også printbar 'Invitation', program og kørselsvejledning i kolonnen til højre.

Yngre søskende gruppen' (9 - 13 år) er desværre aflyst pga. for få tilmeldte


​Målgruppe:

 • Bedsteforældre til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og beslægtede tilstande.
 • Ældre søskende fra 14 år og opefter (herunder voksne) til børn og unge med ASF.
 • Yngre søskende fra 9 - 13 år til børn, unge og voksne med ASF.


Søskendegruppen inddeles efter alder således, at de yngste (9-13 år) er sammen med en af autismekonsulenterne, og de ældste (fra 14 år) ”følger” bedsteforældrenes program.Formål:

Barnet/ den unge med ASF og dets forældre har oftest hovedrollen i det brogede og udfordrende hverdagsliv, der udspiller sig omkring et liv med en diagnose indenfor autismespektret.

Vi sætter her fokus på nogle af de øvrige medlemmer i familien - nemlig bedsteforældrene og søskende.Undervisere:

Bedsteforældre & ældre søskende: Autismekonsulent Karin Bakmand.

Yngre søskende under 14. år: Autismekonsulent Charlotte Rasmussen.Indhold:


Yngre søskende (9 -13 år):

​Kurset tager udgangspunkt i de emner deltagerne måtte ønske og kan f. eks omhandle, hvordan det påvirker mig at have en bror/søster med autisme og dialog om oplevelser i forhold til ens bror/søster med eksempelvis:


Følelser som:

 • Vrede
 • Irritation
 • Kærlighed
 • Bekymring
 • Stolthed
 • Ansvarlighed
 • Flovhed
 • Jalousi
 • konflikter mv.Bedsteforældre & ældre søskende:

Formålet er at give bedsteforældre og unge/voksne søskende grundlæggende informationer om de styrker og vanskeligheder, der typisk relateres til diagnoser indenfor det autistiske spektrum.

Karin Bakmand kommer både ind på bedsteforældre- og søskende-rollen i oplægget, som blandt andet. tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:.


 • Hvad er autisme?
 • Hvilken indflydelse har det på barnet/den unge med autisme diagnosen?
 • Hvad har børn og unge med autisme svært ved, når de er sammen med andre?
 • Hvad kan man gøre, så det bliver rart at være sammen med børn og unge med autisme?
 • Hvordan kan man fortælle andre om diagnosen?
 • Og hvor kan man få mere viden?
Sted

Langvadbjerg

Ringkøbingvej 108 A

7400 Herning


Pris

600,- kr. pr. deltager,

som dækker kursus, kursusmaterialer, forplejning og drikkevarer hele dagen.


Tilmelding

Tilmeldingen er bindende og foregår efter "først til mølle" princippet.

Sidste frist: Den 21. marts 2019Ved spørgsmål kontakt

Kathe Johansen

Mobil: 4250 0035

Mail:   kj@autismecentervest.dk

Ideer til:

 • Hvordan man kan tackle at have en bror/søster med autisme.
 • Hvordan man kan få mere viden om ens brors/søsters diagnose.
 • Ideer til hvordan man kan fortælle andre om det at have en bror/søster, der er anderledes.

Søskende & Bedsteforældre Kursus